Mới tập lái mà leo núiTình hình là a bạn tập lái cho xe đổ núi, chỉ 1 chút xíu là trên xe 3 người lao xuống núi, đi 1 lần ai cũng tởn, cái tội chơi ngu mà lì

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *