Máy sấy trái cây gia đình, tủ sấy hoa quả – 0933676262

2 Comments

  1. Giá một máy sấy này là báo nhiêu vậy ad

  2. Trái khóm này sấy mất thời gian là bao lâu vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *