Máy phát honda 2 máy làm mát két nước 5kw mới cứng siêu êm. Ae cần alo 0943174027

6 Comments

  1. Giá bán con này bao nhiêu

  2. Máy nầy giá bao nhiêu vậy a

  3. 1 lít được may tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *