“Mắt thần” hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Sở thông tin và truyền thông tỉnh triển khai xây dựng đề án “mô hình thành phố thông minh”, với 6 lĩnh vực cốt…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *