Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Sở thông tin và truyền thông tỉnh triển khai xây dựng đề án “mô hình thành phố thông minh”, với 6 lĩnh vực cốt…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment