Livestream sự kiện Commerce 4.0 – Brands Vietnam [Phần 1]Sự kiện Commerce 4.0 sẽ đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng, dự báo tương lai của trải nghiệm đa kênh tại Việt Nam, phân tích giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đặc biệt hướng đến xây dựng thương hiệu thông qua nền tảng đa kênh nói trên.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *