Leo núi tại israeilXin chào xin chào leo núi rất vui đất đá thôi không có cây khác với Việt Nam ta .Cảnh rất đẹp.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *