LEO NÚI | HIMALAYA | CLIMB THE MOUNTAIN | HIMALAYACÙNG LEO NÚI LUYỆN TẬP CHO CƠ BẮP VÀ SỨC KHỎE ĐƯỢC CẢI THIỆN VỚI BẦU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH .
DẪN ĐOÀN | THẦY HUYỀN DIỆU
WITH THE MOUNTAIN TRAINING FOR MUSCLE AND HEALTH IS IMPROVED WITH THE AIR IN THE HEART.
UNION | THẦY HUYỀN DIỆU

#thichhuyendieu #himalaya #nepal

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

2 Comments

  1. Bài nhạc đệm rất hay,xin cho biết tên bản nhạc ,cám ơn

  2. Duoc di cùng thầy sẽ học duoc nhiều diều tốt dep.chúng con xin thay mot vien keo so co la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *