Lễ ra mắt Nền tảng Công nghệ Vận tải Hải Vân



Ngày 22/11/2019 vừa qua, doanh nghiệp vận tải Hà Sơn Hải Vân đã ra mắt ứng dụng Nền tảng Công nghệ Vận tải Hải Vân tại Lào Cai.
Với việc ra mắt nền tảng công nghệ vận tải và đưa App đặt xe Hải Vân hiện đại vào sử dụng, Hà Sơn Hải Vân là doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài đầu tiên của Việt Nam ứng dụng thành công Công nghệ 4.0 vào lĩnh vực vận tải hành khách nhằm bảo đảm duy trì và quản lý, kiểm soát tốt nhất các tiêu chí của vận tải.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *