Lễ ký kết giữa Bewin & Coating Việt Nam và Tập đoàn Oliver+BattleNgày 8/10/2019, tại Him Lam Palace, khu Trung đoàn 918, Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội), diễn ra Lễ Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ 4.0 trong sản xuất sơn cao cấp tiêu chuẩn châu Âu giữa Công ty Cổ phần Bewin & Coating Việt Nam và Tập Đoàn Oliver.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *