LÃO HẠC VÀ CẬU VÀNG PARODY TRUNG THU THỜI ĐẠINguồn MT Entertainment:

NOTE : No copyright infringement intended. FAIR USE. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research .● If you have any problem about copyright photos as well as music in the video, owners please contact the directly with me via email: luunguyetvien15091990@gmail.com or Youtube inbox. If required, The video will be taken down immediately. Thank you! CHÚ Ý : Không có ý xâm phạm bản quyền. SỬ DỤNG FAIR. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bản quyền Theo Mục 107 của Đạo luật bản quyền 1976, trợ cấp được thực hiện để “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Nếu cần thiết video có thể được xóa ngay lập tức . Nếu có bất cứ yêu cầu hay khiếu nại về bản quyền xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Gmail : luunguyetvien15091990@gmail.com Hãy đăng kí kênh (subscribe) để được theo dõi những video mới nhất từ kênh. Theo dõi chúng tôi tại : Facebook : Gmail : luunguyetvien15091990@gmail.com

Xem thêm các video Giải Trí khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *