BILL GATES LẦN ĐẦU THAM GIA THE ELLEN SHOW Bill Gates là nhà sáng lập công ty Microsoft và đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates …

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Author

Write A Comment