Lần đầu Bộ Xây dựng thanh tra phí bảo trì chung cư | FBNC TV Tạp Chí Địa Ốc 19/11/19FBNC TV – Tạp Chí Địa Ốc – 0:39 Lần đầu tiên, công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư được đưa vào kế hoạch thanh tra của Bộ xây dựng….

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *