Kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn nhãnTài liệu mô hình này giới thiệu chi tiết các khâu từ thiết kế vườn, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Trong đó đối với cây nhãn phải chú ý kỹ thuật xử lý ra hoa để giúp cây ra hoa tập trung hơn hoặc làm cây ra hoa trái vụ để có giá bán tốt hơn; các biện pháp kỹ thuật giúp tăng đậu quả, hạn chế rụng quả non.
Việc áp dụng các biện pháp trong tài liệu mô hình sẽ nâng cao được năng suất từ 10-20% và tăng chất lượng trái. Do đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15-20% cho người sản xuất. Năng suất, chất lượng trái cao hơn, phẩm cấp trái đồng đều do đó tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, bán với giá tốt hơn, sức khỏe người sản xuất cũng được đảm bảo hơn. Ước tính, lợi nhuận vườn nhãn xuồng giai đoạn kinh doanh đạt 275 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận là 3,67 lần. Mô hình được triển khai sẽ góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhà vườn sản xuất nhãn.
Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Bền vững. ThS. Vũ Mạnh Hà – Đt: 0987 17 17 25,
E-mail: ha.nnbenvung@gmail.com,
Website: nongnghiepbenvungcsa.com

Xem thêm các video Sức Khỏe khác: https://kuherbal.com/category/suc-khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *