KMTD- trung-học KIỂU-MẪU THỦ-ĐỨC – KHÓA 6 – DVD DEMODemo của DVD Khóa 6 trung-học KMTĐ Xưa-Nay.
DVDK6XN là một giới-thiệu vài nét tiêu-biểu về Khóa 6 từ ngày bước vào trường THKMTĐ năm 1969 đến 5/2012. DVD được tặng đến cựu thành-viên trường THKMTĐ ngày hội-ngộ Toàn-cầu 5/5/2012 tại San Jose, USA và gởi đến một số thành-viên trên toàn-cầu.

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/suc-khoe

1 Comment

  1. Oh ! Xem video nầy mình rât tự hào là học sinh K6 của trường .Oh nhớ các bạn quá .Nhớ Phụng đàn ghita ,nhớ Ánh ,nhớ Đào học Giỏi nhất môn Toán .Nhớ nhất người bạn thân thương ngồi kế mình Trương Ngọc Phượng !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *