Kiểu tóc làm thon gọn mặt- làm đẹp đi nào

5 Comments

  1. Mặt mâm nên để tóc j ạ

  2. mặt tui cũng tròn sợ cẳt kh hợp

  3. Mặt to tròn như chị đầu tiên có chắc là kiểu tóc đó hợp k ạ

  4. Kiểu đầu tiên gọi là j vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *