KĨ THUẬT SOẠN GIẢNG BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC TRÊN PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

2 Comments

  1. E muốn tải bài này về làm tài liệu tham khảo được không thầy? Cho em xin nhé!

  2. Mong Thầy ra nhiều video về activeinspire!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *