Khuyến mãi tháng 6 – Viettel Store vô địch giá rẻ

3 Comments

  1. Mạng viettel càn ngày càn yếu sim 4G chayn gói v90 toàn mất Sóng 4G để chạy H+. 1 ngày mất sóng 3G 4G cả chục lần phải bật chế độ máy bay r mở lại mới có mạng làm ăn thất vọng quá chuyển mạng cho xong

  2. xinh qua nhjn nguoi đe yk j đên dt nua

  3. Video lỗi âm thanh mà cũng đăng lên được, bó tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *