Khóa cửa tự động bằng Remote – bản test demo

3 Comments

  1. Tôi muốn mua một sản phẩm

  2. Ad có thể làm một video hướng dẫn được ko? Cảm ơn ad.

  3. ok, da co buoc tien. Minh dag can cai tu dong dong, nghia la khi mo cua de vao, canh cua tu dong khoa lai, minh co the dung nut nhan, remote de mo. Minh cho xem su tien bo cua sp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *