Khi IT gặp OT ở kỷ nguyên số hóa 4.0Bạn có muốn dùng tách café có tên bạn trên đó?
Khi IT “gặp” OT tại Trung tâm thử nghiệm Cafeteria 4.0. Tại đây, các chuyên gia giới thiệu cách có thể kết nối & tương tác với dữ liệu đám mây ứng dụng cho quá trình sản xuất, đồng thời cũng được bởi các thiết bị cảm biến chính xác.
Điều đó cho thấy công nghệ thông tin (IT) & công nghệ vận hành (OT) có thể kết hợp phát triển cùng nhau, kỷ nguyên số hóa đã bắt đầu và sẽ thay đổi ứng dụng trong dây chuyền sản xuất tương lai.
#Omronvietnam #industry4.0

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *