Khắc phục mất lưới (Gridlines) trong Excel

2 Comments

  1. e làm theo mà không được, xin Tiền Bối chỉ giúp ạ!

  2. cám ơn chia sẻ rất hữu ích của anh, nhưng em thấy vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề, khi mình tạo sheet mới thì lại không có gridline -> lại phải làm tay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *