Kelvin Khánh ''bóc phốt'' Khởi My từng dọa coi chừng cháy nhà nếu anh công khai mối quan hệ.

5 Comments

  1. yêu VINZOI mãi mãi

  2. Iu 2 ngoại ghê
    Cặp đôi đẹp nhứt showbiz đây mà
    Kkk😊

  3. 3phuts 12 là ở đâu á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *