Trước khi vươn khơi là phải cúng kiến, vái lạy thần biển và vong linh của các ngư dân gặp nạn trên biển, để cầu mong có được chuyến biển thuận…

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

Write A Comment