IT- Today: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động du lịch ở Nghệ AnCó những nội dung chính:
– Điểm tin tức công nghệ thông tin trong tháng 9/2019
– Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động du lịch ở Nghệ An
– Cách sử dụng dịch vụ du lịch qua mạng.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *