iPhone 7 / 7 Plus restore lỗi 4013 và cách khắc phục 100%

3 Comments

  1. ăn cap cua thag rewa trung quoc roi dag len lam cua minh .

  2. Con ic đấy là con gì đấy a?..

  3. Video a hay lắm . A có làm chân ic mà làm nhanh vậy 😁😁👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *