hưỡng dẫn xoá khung bảng trong word 2007,2010,2013,2016

4 Comments

  1. có thấy xóa ô lồn đâu, chẳng qua làm nó mờ đi

  2. Add cho hỏi làm thế nào word 2007 trở lên mà mở vào word nó hiện ngay khung viền à

  3. thế cái bảng đó hiện viền nét đứt thì sao nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *