Hướng dẫn thiết kế thời gian đếm ngược trong PowerPoint+ Code thời gian đếm ngược trong PowerPoint :

+ Sound hết giờ:

+ File Powerpoint đếm ngược 1 phút (Office 2013):

+ File Powerpoint đếm ngược 3 phút (Office 2013):

Chỉnh Sửa Thời Gian Đếm Ngược trong PowerPoint bằng code Macros


Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

1 Comment

  1. Bạn có thể giúp mình làm đồng hồ đếm ngược 45 mà trong các slide luôn cập nhật đc là đã sử dụng bao nhiêu thời gian đc kk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *