Hướng dẫn thay băng vết thương, Cách vệ sinh vết thương

7 Comments

  1. Very educational. Thanks for sharing how to apply band aid. Post more video my friend.

  2. chúc anh sớm bình phục nhé

  3. vết thương sâu vậy mong a sớm khỏe e sang

  4. Cậu Ba ơi đở hơn chưa . Sao ko về nhà mk . Ở đó ai lo . 😭😭😭

  5. Mai mắn lắm đó.

  6. Kinh thế. Ổn chưa Anh

  7. Một khi quên đi đau đớn ta sẽ cảm thấy mình không đau nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *