Hướng dẫn gieo và chăm sóc cây anh túc (cây thuốc phiện) 0963023961

3 Comments

  1. 1 quả bao nhiêu tiền vậy

  2. E co hạt ma gieo nhiu lần ui ko nảy la bị xao vây a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *