Hướng dẫn dowload và cài đặt phần mềm Itunes cho LAPTOP vs PC

7 Comments

  1. Đến phần cài đặt cuối thì hiển thị k được

  2. sao vào trang r mà k thấy chỗ dowload nhỉ?

  3. Rất hảy cám on bạn

  4. Cám on về vd của bạn

  5. làm theo dc y chang, nhưng khi mở lên thì báo lỗi bạn ơi

  6. Cái này dùng để mở bẻ khóa đây hả bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *