Hướng Dẫn Chèn Hình Ảnh Vào Slide – Microsoft PowerPoint 2010

3 Comments

  1. cho xin link các hình ảnh đi bn

  2. mình kich chuot phai vào rùi nhung ko thấy có chữ bạn chỉ thì phải làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *