Hướng dẫn cách xuống dòng trong Excel – Excel cơ bản

9 Comments

  1. đúng cái e cần, cảm ưn a nha, :p

  2. hay alt enter cam ơn bnaj

  3. rất hay, thanks bạn nhiều

  4. không thể nghe nổi

  5. đệt hướng dẫn chả thấy đâu vậy. nói bé quá 

  6. Mình dùng Excel 2013, tại sao khi ấn Wrap text thì dòng ko tự động dãn rộng ra, mà phải dùng chuột kéo rộng mới thấy hết chữ? Như của bạn làm thì nó tự động dãn cho vừa hết. :((

  7. chắc là nên nói to lên để lấn át tiếng rè đi ad -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *