Hướng Dẫn Cách Phân Trang Trong Excel- How to insert or remove page break in Excel

3 Comments

  1. phần Breaks bị mờ đi bạn ak , mà bản quyền rồi sao vẫn bị nhỉ? Bạn giải đáp giúp ình được k?
    Mình cảm ơn

  2. rồi thêm óc chó nữa rùi ngu như bò

  3. K thể bỏ phân trang dọc được đúng k ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *