Hỏi về vai trò môn Công nghệ trong hình thành và phát triển năng lực Cong nghe CT GDPTHình thành và phát triển năng lực công nghệ trong chương trình GDPT. Năng lực công nghệ được hình thành và phát triển trên cơ sở hình thành phát triển năm thành phần năng lực công nghệ là: năng lực nhận thức công nghệ, năng lực giao tiếp công nghệ, năng lực sử dụng công nghệ, năng lực đánh giá công nghệ, năng lực thiết kế kĩ thuật.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *