Hoang tưởng đa nhân cách hiện tượng điềm báo trong giấc mơ – TT. Thích Nhật TừĐược trích từ bài pháp thoại: Thiền tịnh song tu qua tứ liệu giản của Đại sư Vĩnh Minh, điều 5-6 (Hiện tượng điềm báo trong giấc mơ) – TNT.
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-12-2018.

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

2 Comments

  1. Nếu thầy muốn trục lợi như chùa ba vàng thì phải tuyên truyền có ma nhập để người ta sợ người ta đút tiền chứ. Cớ sao phải nói ra những lời khoa học như vậy, mà người bị bệnh ít tốn kém ko cần đút hàng chục triệu để thỉnh oan gia v.v..

  2. Nhật Từ chó là thằng tự cao đa nhân cách . nó hoang tưởng nó sẽ được lảnh đạo cái chi chi đó và nó thường hay mơ mộng được lên giường với người đẹp và gái chân dài . cũng công nhận nó có tài nói nhưng toàn là láo và mị đời và tài tham lam gian sảo đồ thằng già hàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *