Hoang tưởng – Ảo giác có phải một bệnh? GĐ Bệnh viện Tâm thần sẽ giúp bạn trả lời

1 Comment

  1. Thưa bác sĩ nến ở trong phòng nghe người ta nói xấu mình nhưng khi ra ngoài thì lại không có ai đó là hiên tượng gì thưa bác sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *