Hoá trang thành siêu quỷ ValakValak chính là chúa tể địa ngục, một kẻ có quyền lực siêu hạng trong thế giới loài quỷ. Những ghi chép đã miêu tả Valak dưới hình dạng là khuôn…

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *