Hộ thống cảnh báo cháy trong các toà nhàHệ thống gồm các chức năng chính: 1. Phát hiện rò rỉ khí Gas 2. Phát hiện lửa 3. Cảnh báo qua loa 4. Gửi tin nhắn cảnh báo cho chủ nhà thông qua mạng GSM.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *