Ham Tốc Độ, Thích Sỏi Đá và Cái Kết Thủng Lốp Xe Giữa Rừng.Một cuối tuần thật là điên rồ khi mà ngày trước quên mang GoPro Case, ngày sau quên thẻ nhớ Bonus thêm thủng lốp xe giữa rừng mà không có lốp thay. Buồn cười là quên bỏ thẻ nhớ dô mà bấm quay không để ý để quay không khí cả gần hết đoạn đường mới phát hiện ra là không có thẻ nhớ. Càng thêm nược cười khi mà dân chơi xe cái gì cũng có trong ba lô hết mà ngoại trừ lốp xe. Haha

Theo dõi mình trên Facebook:

The Specialized :

The Diamondback Atroz:

The Bike Hitch Rack:

My Cam:

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *