Hàm lấy ra giá trị duy nhất, lọc trùng trong danh sách.

5 Comments

  1. Cám ơn admin rất nhiều! Thật hữu ích 😀

  2. Em muôn tăng số lượng dòng lên khoảng 100.000 rows thì mình làm sao ạ. Hình như của anh chỉ khoảng 1000 rows

  3. Tại sao em làm theo mà không được ạ?

  4. Pro chỉ cách tạo ra 1 hàm mới giống như này đi

  5. đúng nội dung mình đang cần tìm. Cảm ơn bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *