GOLD TIME COFFEE ĐẲNG CẤP CỦA NGƯỜI VIỆT– Đây là hạng mục đầu tiên trong 26 hạng mục đăng ký kinh doanh của tập đoàn Gold Time Group;
– Gold Time Coffee cung cấp giải pháp để thu hút khách hàng mới với trải nghiệm cà phê công nghệ 4.0, chuyển khách hàng lạ thành khách hàng trung thành thông qua hình thức sở hữu cổ phiếu của tập đoàn, cùng hợp tác và trở thành cổ đông và đồng sở hữu với tập đoàn Gold Time Group

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *