Giới Thiệu Tổng Quan Dự Án LaVilla Green City | Trần Anh GroupTranAnhGroup #LaVillaGreenCity #TanAn Phát triển dự án : Trần Anh Group Diện tích tổng thể: 22ha, bao gồm: Đất xây dựng nhà ở : 98.517m2 (44% ).

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *