Giảm phần trên cơ thể:tay, lưng, bắp tay

10 Comments

  1. 2:03 tên nhạc là j ạ

  2. Bài đầu tiên tên gì ạ?

  3. 1 ngày mình tập hết các động tác này hay là chia ra mỗi ngày tập mấy động tác thôi ad

  4. Hay ad chia ra các ngày đi, xem cho dễ ad ạ :((

  5. Ở đây có nhìu cách tập hay là sao ạ ??

  6. Hiệp là sao ạ
    1 ngày tập 3 lần là 3 hiệp hay tập 1 lúc ạ

  7. Tập bn ngày thì có kq v ạ

  8. Cho mh xin list nhạc vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *