giải câu đó, gở nút thắt sợi tóc

2 Comments

  1. Thi ai mở trước ăn đi a ơi 😁

  2. cách đây 30 đã mở được nhở chỉ 3 lòng bàn tay và vổ mạnh bàn tay vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *