Gchanel: chia sẻ thêm 1 cách quấn sạc nhanh bằng dây cuốn kép

5 Comments

  1. Dùng băng dính điện quấn bền hơn

  2. Thank a nhé, quấn nhanh hơn gấp mấy lần liền 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *