Finding Your Career Path In Industry 4.0 | Thanh Trung Dao | TEDxĐaKao[English Below]
“Loài mạnh và thông minh nhất chưa chắc là loài sẽ tồn tại trong thế giới này, mà là loại có thể thích nghi nhanh nhất với môi trường.” – Charles Darwin

Trong một xã hội luôn có sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ thông tin như hiện nay, anh Đào Trung Thành đã xác lập những định hướng cụ thể cho quá trình đi tìm câu trả lời cho mỗi người trên con đường sự nghiệp thời kỳ 4.0 – một trong những vấn đề cần được quan tâm cho sự phát triển dài lâu và toàn diện.

Dưới đây là một đoạn giới thiệu ngắn về chia sẻ của anh Đào Trung Thành trên sân khấu TEDxĐaKao: Delayed Gratification. Để xem toàn bộ bài chia sẻ tại đây: www.ted.com/talks/finding_your_career_path_in_industry_4_0

Theo dõi trang của chúng tôi để có thêm nhiều cập nhật mới nhất!

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.” – Charles Darwin

In a rapidly changing society of information technology, Mr. Dao Trung Thanh has established specific directions for the process of finding answers for each person on the career path in the industry 4.0 – one of the concerning issues for long-term and comprehensive development.

Here is a short introduction to Dao Trung Thanh’s sharing on TEDxĐaKao stage. To watch a whole talk: www.ted.com/talks/finding_your_career_path_in_industry_4_0

Like and follow our page for new updates for the full video!
#TEDxDaKao #TEDxTalk #Ideas_worth_spreading

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *