[Excel] Chuyển định dạng Date sang Text

2 Comments

  1. chẳng hiểu làm như vậy làm gì.

  2. ban đầu nó cũng ở dạng text rồi, chuyển vậy chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *