EDISON phát minh bóng đèn sợi đốt với sợi tơ bên trong bóng đèn được làm từ tre của Arashiyama!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *