Đường Trần Hưng Đạo, Trung tâm thị trấn Dương Đông, Phú Quốc tháng 12/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *