4 tiếng 20km
Cuối cùng cũng vượt qua lúc về là cột xe đạp lên xe máy chạy về haha

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

5 Comments

Write A Comment